Warunki sprzedaży

Witryna sklepu internetowego biladishop.com jest własnością firmy BILADISHOP
jest operatorem tej strony.

Każde zamówienie pod produktem pojawiającym się w
Witryna internetowa sklepu internetowego Al biladishop.com wymaga uprzedniej konsultacji
Warunki.

W konsekwencji konsument jest w pełni
poinformował, że zgadza się co do treści tych warunków
nie wymaga podpisu tego dokumentu;
zamawiać online produkty prezentowane w ramach strony internetowej sklepu.

Konsument ma możliwość zapisania lub wydrukowania tych warunków
ogólne, pod warunkiem, że zarówno zapisywanie, jak i edycja tego dokumentu są jedyne
odpowiedzialność. Konsument przed złożeniem zamówienia powiedział, że nabycie
Produkty te nie są bezpośrednio związane z ich działalnością zawodową, ich nabycie jest
zarezerwowane do użytku osobistego od niego.

Jako konsument ma określone prawa, które według niego nabył. Sklep internetowy założony przez firmę BILADISHOP
jako część strony internetowej Al biladishop.com wymienia następujące informacje:


1. wyłączenie odpowiedzialności BILADISHOP

2. Podstawowe cechy proponowanej nieruchomości

3. Wskazanie, w euro, ceny towarów i, w stosownych przypadkach, kosztów dostawy

4. Warunki płatności, dostawy lub wykonania

5. Istnienie prawa odstąpienia od umowy

6. Ważność oferty lub ceny

7. Warunki rozwiązania umowy, gdy jest ona trwała lub trwa dłużej niż rok

8. Wszystkie te informacje są przedstawione w języku francuskim. Konsument
mieć pełną zdolność do czynności prawnych
Warunki korzystania

Artykuł 1: Całość.

Niniejsze warunki reprezentują wszystkie zobowiązania stron. w
sens, konsument musi zaakceptować
niniejsze warunki. Brak ogólnych lub szczegółowych informacji w
w, pod warunkiem
że te dokumenty są niezgodne z tymi warunkami.

Artykuł 2: Cel

Niniejsze warunki mają na celu określenie praw i obowiązków
w ramach sprzedaży online towarów i usług oferowanych przez firmę BILADISHOP
konsument.


Artykuł 3: Dokumenty umowne

Niniejsza umowa jest następująca
porządek hierarchiczny: te warunki, formularz zamówienia
sprzeczność między postanowieniami zawartymi w dokumentach
przeważa prowizja od osoby starszej.

Artykuł 4: Długość skuteczna

Warunki te wchodzą w życie z dniem podpisania
zamówienie. Te ogólne warunki zawierane są na czas niezbędny do
przez firmę BILADISHOP

Artykuł 5: Podpis elektroniczny

„Podwójne kliknięcie” konsumenta w zamówieniu zakupu jest podpisem
elektroniczna, wśród stron, taka sama wartość jak podpis odręczny.

Artykuł 6: Potwierdzenie zamówienia

Informacje dotyczące umowy należy potwierdzić pocztą elektroniczną nie później niż
czas dostawy lub na adres podany przez klienta przy zakupie
kontrola.

 

Artykuł 7: Dowód transakcji

Zapisy przechowywane w systemach komputerowych firmy BILADISHOP
w warunkach rozsądnego bezpieczeństwa należy uznać za dowód
komunikacja, zamówienia i płatności między stronami. Archiwizacja
zamówienia i faktury są wykonane na niezawodnej i trwałej puszce
być przedstawione jako dowód.

Artykuł 8: Informacje o produkcie


8a: Firma BILADISHOP to na swojej stronie internetowej do sprzedaży produktów
Cechy wymagane do spełnienia wymogów art. L 1111
kod
Konsumpcja, która pozwala potencjalnemu konsumentowi wiedzieć wcześniej
opanowanie zasadniczych właściwości produktów, których chcą
kupić.
8b: Oferty przedstawione przez BILADISHOP są ważne tylko w granicach
zapasów.

Artykuł 9: Cena

Ceny podane są w euro i obowiązują od daty wysłania zamówienia
przez konsumenta. Nie zawierają opłat za dostawę, są rozliczane
uzupełnienie i wskazane przed zatwierdzeniem zamówienia. Ceny odzwierciedlają
VAT obowiązujący w dniu złożenia zamówienia
automatycznie odzwierciedlone w cenach sklepu internetowego. Płatność
przy zamówieniu należy dokonać pełnej ceny. W żadnym momencie płatności nie mogą
można uznać za depozyt lub raty.

Artykuł 10: Płatność

Aby ustawić zamówienie, konsument ma według własnego wyboru wszystkie tryby
płatność określona w zamówieniu. Konsument zapewnia firmie BILADISHOP
ma wymagane pozwolenie na korzystanie z metody płatności
wybrany przez niego podczas zatwierdzania zamówienia. Firma zastrzega BILADISHOP
prawo do zawieszenia jakiegokolwiek zamówienia i dostawy w przypadku odmowy zgody
Płatność kartą kredytową przez certyfikowaną instytucję finansową lub jeśli
niepłacenia. Firma BILADISHOP w szczególności zastrzega sobie prawo do odmowy
dostawa lub zamówienie od konsumenta, który nie zapłacił
w całości lub w części poprzednie zamówienie lub z kim spór o płatność
był pod administracją. Firma BILADISHOP ustanowiła procedurę
kontrola kontroli, aby upewnić się, że nikt nie używa współrzędnych
bank innej osoby bez jego wiedzy. W ramach tego audytu zostanie poproszony
klient wysłał faksem do firmy BILADISHOP kopię tożsamości i
potwierdzenie adresu. Zamówienie zostanie potwierdzone po otrzymaniu i weryfikacji
nas wysłanych części.

Artykuł 11: Dostępność produktów

Zamówienie zostanie zrealizowane nie później niż w ciągu 10 dni od następnego dnia
jeden, w którym konsument zapłacił kwotę zamówienia. W przypadku niedostępności
zamówiony produkt, zwłaszcza ze względu na naszych dostawców, konsument zostanie poinformowany
najwcześniej i będzie miał możliwość anulowania zamówienia, jeśli czas oczekiwania przekroczy osiem
dni. Konsument będzie miał wówczas możliwość zażądania zwrotu kwot
zapłacone w ciągu 30 dni przed ich płatnością lub wymienić produkt.

Artykuł 12: Dostawa

Produkty są dostarczane na adres podany przez klienta w formularzu zamówienia i
tylko we Francji. Konsument musi sprawdzić status
pakowanie towaru w momencie dostawy i zgłaszanie wszelkich uszkodzeń przewoźnikowi
na dostawę, a firmę BILADISHOP w ciągu tygodnia. The
konsument może, na żądanie, otrzymać fakturę na adres rozliczeniowy i
nie na adres dostawy, potwierdzając opcję przewidzianą w tym celu na formularzu zamówienia. W
jeśli chodzi o przesyłkę, pracujemy głównie z Colissimo. Pewnego razu
robimy mailing, natychmiast otrzymasz e-mail z informacją.

Colissimo z pocztą:

Aby zminimalizować koszty transportu, wszystkie produkty małych lub
środki są wysyłane przez pocztę Colissimo. Oprócz tego, że
Z ekonomicznego punktu widzenia usługa ta jest dostępna w ciągu 48 godzin w całej Francji i oferuje możliwość
odzyskiwanie zamówionych towarów w lokalnym urzędzie pocztowym w pobliżu adresu dostawy
brak oryginalnego miejsca dostawy przy prezentacji czynnika. W szczególności, jeśli
nieobecność w dniu dostawy, listonosz zostawi powiadomienie w
twoja skrzynka pocztowa, umożliwiająca odbiór paczki na poczcie
w godzinach pracy w ciągu 15 dni. Usługa Colissimo to bardzo
niezawodny. Jednak może tak być, jak w każdej ekspedycji, może wystąpić opóźnienie
dostawa lub produkt ginie.

W przypadku opóźnionej dostawy od daty
Podałeś w mailu od, prosimy o poinformowanie nas co

opóźnienie w skontaktowaniu się z nami telefonicznie lub przez wysłanie maila.Nous następnie kontakt
Post, aby rozpocząć dochodzenie. Śledztwo może potrwać do 21 dni
data rozpoczęcia dochodzenia. Jeśli w tym okresie produkt zostanie znaleziony, będzie ponownie
natychmiast skierowany do twojego domu (większość przypadków). Jeśli jednak produkt
nie zostanie znaleziony po upływie 21 dni dochodzenia, Post uważa pakiet za
Stracony. Dopiero wtedy możemy wysłać Ci produkt
wymiana na nasz koszt. Jeśli zamówiony produkt nie był w tym momencie dostępny
czas zwrócimy kwotę produktów dotkniętych utratą przewoźnika.
Jeśli produkt był nadal dostępny, ale zmienił ceny sprzedaży w

Witryna, zastosujemy nową cenę sprzedaży, albo przez zwrot pieniędzy, sprawdzasz
różnica, lub żądając sprawdzenia różnicy cen.

Nie ponosimy odpowiedzialności za dłuższy czas dostawy ze względu na
może wystąpić przewoźnik lub strajki.

 Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub kradzież produktów „dostarczonych” przez przewoźnika.


Artykuł 13: Problemy z dostawą spowodowane przewoźnikiem

Wszelkie anomalie dotyczące dostawy (uszkodzenie, brakujący produkt w porównaniu z zakupem
dostawa, uszkodzona paczka, uszkodzony produkt ...) muszą być wskazane po prawej stronie
dostawa w formie „odręcznych rezerw” wraz z podpisem klienta. The
konsument będzie musiał potwierdzić ten problem, wysyłając przewoźnika
w ciągu dwóch (2) dni roboczych od daty dostarczenia pocztą
potwierdzenie stwierdzenia takich roszczeń. Konsument musi wysłać kopię
niniejszego listu faksem lub pocztą do:


BILADISHOP / Zwrot usługi

 Plaza Celestino del Arenal 1 48015 Bilbao, Hiszpania

.

Tél. : +34631038815

Artykuł 14: Błędy dostawy

14: Konsument musi złożyć w firmie dzień dostawy lub
później niż pierwszego dnia roboczego po dostawie, wszelkie roszczenia z tytułu błędu dostawy
i / lub niezgodność towarów w naturze lub jakości w porównaniu ze wskazaniami
pojawiające się w formularzu zamówienia. Wszelkie roszczenia złożone po tym czasie zostaną odrzucone.
14b
: Sformułowanie tego roszczenia do firmy BILADISHOP może być dokonane: w
priorytet przez dzwonienie

Tel. : +34631038815 68 poniedziałek do soboty od 9:00 do 12:00, łącząc się zazdrosny
na naszej stronie internetowej w „postępuj zgodnie z zamówieniem”, gdzie po wprowadzeniu swojego numeru
klienta, możesz zadać pytanie za pomocą menu kontaktowego określającego
odniesienie do zamówienia.
14c
: Wszelkie roszczenia niezrealizowane zgodnie z zasadami określonymi powyżej
i na czas
limity nie mogą być brane pod uwagę i zwalniają firmę z wszelkiej odpowiedzialności BILADISHOP
w odniesieniu do konsumenta.
14d
: Po otrzymaniu skargi firma BILADISHOP przypisuje numer wymiany lub
przedmiotowy produkt lub produkty i komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonu
konsument. Wymiana produktu może nastąpić dopiero po przydzieleniu do
konsument wielu wymian zgodnie z podejściem przedstawionym powyżej.
14.
: W przypadku błędu dostawy lub wymiany dowolnego produktu w celu wymiany lub zwrotu
muszą być zwrócone do firmy BILADISHOP w całości i w oryginalnym opakowaniu
w Colissimo pod następującym adresem:
BILADISHOP.

BILADISHOP / Zwrot usługi

 Plaza Celestino del Arenal 1 48015 Bilbao, Espagne

 Plaza Celestino del Arenal 1 48015 Bilbao, Hiszpania

.

Tél. : +34631038815

 

Aby zostać zaakceptowanym, każdy zwrot zostanie zgłoszony z wyprzedzeniem do obsługi klienta społeczeństwa.
Koszty wysyłki są obowiązkiem klienta, chyba że udowodni to, że produkt
nie jest zawarte w oryginalnej deklaracji złożonej przez konsumenta przy zakupie
powrót.

Artykuł 15: Gwarancja na produkt
Zgodnie z art. 4 dekretu nr 78464
24 marca 1978 r. Przepisy art
obecny nie może pozbawić konsumenta gwarancji prawnej, która zobowiązuje sprzedawcę
profesjonalistą, aby zagwarantować ochronę przed wszelkimi konsekwencjami wad rzeczy sprzedanej.
Konsument jest wyraźnie poinformowany, że firma nie produkuje całości
produkty prezentowane w ramach strony internetowej Al Moultazimoun Boutique w rozumieniu prawa
Nr 98389
19 maja 1998 r. O odpowiedzialności za wadliwe produkty. W
W konsekwencji, w przypadku uszkodzenia osoby lub mienia przez domyślnie
produkt, tylko odpowiedzialność producenta celuici
może być poszukiwany przez
konsumenta na podstawie informacji na opakowaniu produktu.
Warunki i okres gwarancji producenta są podane na odpowiednich produktach.
Biorąc pod uwagę częstotliwość odnawiania komponentów produktów technicznych,
BILADISHOP może, na żądanie, poinformować konsumenta o dostępności zapasowego
Oferowane produkty zastępcze i jak je uzyskać.

Artykuł 16: Prawo odstąpienia od umowy

 W obecnych ramach prawnych akceptujemy każdy produkt zwrócony w oryginalnym opakowaniu w ciągu 7 dni od otrzymania przez klienta.

 Jeśli klient zapłacił już całość lub część produktu, zwrot nastąpi w ciągu dwóch tygodni.

 Ostrzeżenie: Niniejszy przepis nie ma zastosowania do produktów wytworzonych z ich opakowań lub „niestandardowych” i „niestandardowych”.

 Tylko produkty zwrócone będą razem, w oryginalnym opakowaniu
kompletne i nienaruszone iw idealnym stanie do odsprzedaży. Każdy produkt, który został uszkodzony lub którego
oryginalne opakowanie zostało uszkodzone, nie podlega zwrotowi ani wymianie.
To prawo do odstąpienia jest bez kary, z wyjątkiem kosztów zwrotu. W
przy założeniu prawa do odstąpienia od umowy konsument ma również możliwość zażądania
spłata wypłaconych kwot lub wymiana produktu. W przypadku wymiany
przekierowanie
będzie kosztem konsumentów.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia firma BILADISHOP dołoży wszelkich starań, aby
zwrócić konsumentowi w ciągu 15 dni. Jednak biorąc pod uwagę
Sprzedaż techniczna, okres ten może zostać przedłużony o 30 dni, zwłaszcza gdy
produkt wymaga audytu technicznego.
Konsument zostanie wtedy zwrócony przez uznanie jego rachunku bankowego (transakcja
bezpieczne), jeśli zapłacono kartą kredytową lub sprawdź w innych przypadkach.


Artykuł 17: Prawa użytkowania
Prawo do korzystania z oprogramowania BILADISHOP Firma, jak również dystrybuowane przez nią oprogramowanie, jest
przyznane konsumentowi na niewyłączny, osobisty i nieprzenoszalny zgodnie
Kodeks własności intelektualnej. Jednak zgodnie z art. L12261
tego Kodeksu
konsument ma prawo do reprodukcji wyłącznie w celu ustanowienia
kopia zapasowa, gdy Cellec
jest konieczne, aby zachować korzystanie z oprogramowania. W
W każdym razie autor oprogramowania zachowuje własność swojej pracy
konsument zgadza się przestrzegać.

Artykuł 18: Siła wyższa
Żadna ze stron nie zawiedzie w swoich zobowiązaniach umownych, o ile ich
wykonanie jest opóźnione, utrudnione lub uniemożliwione przez przypadkowe zdarzenie lub siłę wyższą. Będzie
uznane za zdarzenie losowe lub siłę wyższą jakiekolwiek istotne fakty lub okoliczności,
strony zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieuniknione, poza kontrolą stron i
nie mogą im zapobiec, pomimo wszelkich możliwych wysiłków.
Strona dotknięta takimi okolicznościami powiadamia drugą stronę w ciągu dziesięciu dni roboczych
po dacie, w której się dowie. Obie strony będą
Więc w ciągu miesiąca, jeśli nie jest to możliwe z powodu siły wyższej, zbadać
wpływ zdarzenia i uzgodnić warunki, na jakich umowa
będzie kontynuowane. Jeśli przypadek siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące, to
Warunki mogą zostać rozwiązane przez poszkodowanego. Wyraźnie
uważane za przypadki siły wyższej lub nieprzewidziane okoliczności poza tymi zwykle zatrzymanymi przez
orzecznictwo francuskich sądów i trybunałów: blokowanie środków transportu lub
zaopatrzenie, trzęsienia ziemi, pożary, burze, powodzie, błyskawica

Sieci telekomunikacyjne lub trudności specyficzne dla sieci telekomunikacyjnych
klienci zewnętrzni.


Artykuł 19: Brak częściowej walidacji
Jeśli zostanie zachowane jedno lub więcej postanowień tych warunków
nieważne lub zadeklarowane jako takie na mocy jakiegokolwiek prawa, regulacji lub poniższych
ostateczna decyzja właściwego sądu, pozostałe postanowienia pozostaną
siła i zakres.


Artykuł 20: Brak zwolnienia
Niepowodzenie którejkolwiek ze stron, aby nie domagać się naruszenia przez drugą stronę a
żadne ze zobowiązań zawartych w tych warunkach nie może być
interpretowane w przyszłości jako zrzeczenie się przedmiotowego zobowiązania.


Artykuł 21: Tytuł
W przypadku trudności w interpretacji jednego z tytułów na czele
klauzule i dowolne klauzule tytuły zostaną uznane za nieistniejące.


Artykuł 22: Prawo właściwe
Niniejsze ogólne warunki podlegają prawu francuskiemu. To prawda
sfinansować zasady dotyczące zasad formy. W przypadku sporu lub roszczenia
konsument powinien najpierw skontaktować się z firmą BILADISHOP w celu polubownego rozwiązania.
W drugim kroku iw przypadku odwołania konsument może złożyć skargę
z BILADISHOP, poprzez dedykowane okno dialogowe.


Artykuł 23: Ochrona danych
Informacje wymagane od konsumenta są wymagane do przetworzenia
kontrola i mogą być udostępniane partnerom firmy BILADISHOP
zaangażowany w wykonanie tego polecenia. Konsumenci mogą pisać do
Firma BILADISHOP, której współrzędne mieszczą się w zawartych warunkach
za pośrednictwem strony internetowej, aby sprzeciwić się takiemu ujawnieniu lub wykonać
prawa dostępu, poprawiają informacje dotyczące i zawarte w
Akta firmy BILADISHOP, zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r.

Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na użycie plików cookie do celów opisanych w niniejszej informacji informacyjnej